Harjavallan Helluntaiseurakunta

"Tähän asti on Herra meitä auttanut" 1 Sam 7:12


Etusivu Yhteystiedot Työmuodot Ohjelma Tulossa Linkit

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste


 1 Rekisterin nimi


Harjavallan Helluntaiseurakunnan Rukoushuoneyhdistys ry:n jäsenrekisteri


 2 Rekisterinpitäjä


Nimi:  Harjavallan Helluntaiseurakunnan Rukoushuoneyhdistys ry
Verkkosivut:  www.harjavallanhelluntaiseurakunta.fi
Osoite:  Hiirikatu 18
Puh.  02-6741171
Sähköposti:  harjavallan.helluntaisrk@dnainternet.net


 2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö


Tähän tarvittaessa henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.

Nimi:  Ritva Santonen
Osoite:  Hakanpääntie 1 c 13, 28400  Ulvila
Puh.  044-2752132
Sähköposti:  ritva.santonen@luukku.com


 3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus


Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.


 4 Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

  Jäsenyystiedot (syntymäaika ja -paikka, siviilisääty, puoliso, uskoontulopäivä, kastepäivä,    -paikka ja kastaja, missä jäsen on kirjoilla, seurakuntaan ja yhdistykseen liittymispäivä, jäsenyyden päättymispäivä esim. kuolinpäivä)


 5 Rekisterin tietolähteet


Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.


 6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle


 7 Rekisterin suojauksen periaatteet


1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Harjavallan helluntaiseurakunnan Rukoushuoneyhdistys ry ja rekisteripalvelun tarjoaja (Agora) huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.


 8 Tarkastusoikeus


Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä  asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

 9 Rekisteritietojen korjaaminen


Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.